Bulak Projekt

Marek Bulak

MAREK BULAK
mgr inż. arch.

 

 • dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1988 r.
 • uprawnienia projektowe bez ograniczeń 1991 r.
 • członek MOIA MA-0119
 • autor kilkuset projektów, konsultant, manager, właściciel
 • współzałożyciel i wieloletni Prezes organizacji społecznych
 

Zespół

 • 15 architektów i projektantów w specjalnościach architektonicznych
 • 2 osobowy zespół formalnej obsługi projektów
 • rzeczoznawcy
 • kilkanaście stale współpracujących biur i firm specjalizujących się w branżach:
     
  • - konstrukcyjnej
  • - sanitarnej
  • - wentylacyjnej
  • - elektrycznej
  • - drogowej
  • - geotechnicznej
  • - kosztorysowej
  • - ochrony środowiska
  • - akustycznej
  • - technologicznej
  • - wyceny nieruchomości